زیارت اربعین (Q651)

از شیعه دیتا
زیارت امام حسین(ع) در روز اربعین
  • متن زیارت اربعین
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
زیارت اربعین
زیارت امام حسین(ع) در روز اربعین
  • متن زیارت اربعین

گزاره‌ها