زیارت اربعین (Q651)

  از شیعه دیتا
  زیارت امام حسین(ع) در روز اربعین
  • متن زیارت اربعین
  زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
  فارسی
  زیارت اربعین
  زیارت امام حسین(ع) در روز اربعین
  • متن زیارت اربعین

  گزاره‌ها