عصمت پیامبران (Q697)

از شیعه دیتا
پاکی پیامبران از ارتکاب هرگونه گناه، زشتی و بدی و همچنین مصونیت آنان از خطا در دریافت و ابلاغ وحی
 • عصمت انبیا
 • عصمت انبیاء
 • عصمت پيامبران
 • عصمت انبيا
 • عصمت انبياء
 • عصمت انبیای الهی
 • عصمت انبياي الهي
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
عصمت پیامبران
پاکی پیامبران از ارتکاب هرگونه گناه، زشتی و بدی و همچنین مصونیت آنان از خطا در دریافت و ابلاغ وحی
 • عصمت انبیا
 • عصمت انبیاء
 • عصمت پيامبران
 • عصمت انبيا
 • عصمت انبياء
 • عصمت انبیای الهی
 • عصمت انبياي الهي

گزاره‌ها