فضایل امام علی(ع) (Q717)

از شیعه دیتا
صفات و ویژگی‌های امام علی(ع)
 • فضائل امام علی
 • فضایل امام علی
 • مناقب امام علی(ع)
 • فضائل امیر المومنین
 • فضایل علی بن ابی طالب
 • فضایل حضرت علی
 • برتری حضرت علی
 • برتری امام علی
 • افتخارات حضرت علی
 • امتیازات حضرت علی
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
فضایل امام علی(ع)
صفات و ویژگی‌های امام علی(ع)
 • فضائل امام علی
 • فضایل امام علی
 • مناقب امام علی(ع)
 • فضائل امیر المومنین
 • فضایل علی بن ابی طالب
 • فضایل حضرت علی
 • برتری حضرت علی
 • برتری امام علی
 • افتخارات حضرت علی
 • امتیازات حضرت علی

گزاره‌ها