۱۴ رجب (Q7610)

از شیعه دیتا
چهاردهمین روز از ماه قمری رجب
  • 14 رجب
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۱۴ رجب
چهاردهمین روز از ماه قمری رجب
  • 14 رجب

گزاره‌ها