۲۱ بهمن (Q7617)

از شیعه دیتا
۲۱امین روز از ماه بهمن
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۲۱ بهمن
۲۱امین روز از ماه بهمن

    گزاره‌ها