۲۳ بهمن (Q7618)

از شیعه دیتا
۲۳امین روز از ماه بهمن
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۲۳ بهمن
۲۳امین روز از ماه بهمن

    گزاره‌ها