پیروزی انقلاب اسلامی ایران (Q7619)

از شیعه دیتا
هیچ توصیف تعریف نشده است.
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
پیروزی انقلاب اسلامی ایران
هیچ توصیف تعریف نشده است.

    گزاره‌ها