۱۱ بهمن (Q7620)

از شیعه دیتا
یازدهمین روز از ماه بهمن
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۱۱ بهمن
یازدهمین روز از ماه بهمن

    گزاره‌ها