آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی ایران (Q7623)

از شیعه دیتا
هیچ توصیف تعریف نشده است.
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی ایران
هیچ توصیف تعریف نشده است.

    گزاره‌ها