بشیریه (Q8179)

از شیعه دیتا
بَشیریه فرقه‌ای از غالیان شیعه، پیرو محمد بن بشیر کوفی از موالی بنی اسد که معاصر چند امام از جمله امام کاظم(ع) بوده است.
  • فرقه بشیریه
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
بشیریه
بَشیریه فرقه‌ای از غالیان شیعه، پیرو محمد بن بشیر کوفی از موالی بنی اسد که معاصر چند امام از جمله امام کاظم(ع) بوده است.
  • فرقه بشیریه

گزاره‌ها