۲۱ فوریه (Q8189)

از شیعه دیتا
روزهای ماه فوریه از سال شمار میلادی
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۲۱ فوریه
روزهای ماه فوریه از سال شمار میلادی

    گزاره‌ها