۲۴ فوریه (Q8205)

از شیعه دیتا
روزهای ماه فوریه از سال شمار میلادی
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۲۴ فوریه
روزهای ماه فوریه از سال شمار میلادی

    گزاره‌ها