تشیع علوی و تشیع صفوی (کتاب) (Q8445)

از شیعه دیتا
حاصل سخنرانی‌های علی شریعتی در حسینیه ارشاد در رمضان سال ۱۳۵۰ش است. این کتاب در سال ۱۳۵۱ش برای اولین بار به چاپ رسید.
  • تشیع علوی و تشیع صفوی
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
تشیع علوی و تشیع صفوی (کتاب)
حاصل سخنرانی‌های علی شریعتی در حسینیه ارشاد در رمضان سال ۱۳۵۰ش است. این کتاب در سال ۱۳۵۱ش برای اولین بار به چاپ رسید.
  • تشیع علوی و تشیع صفوی

گزاره‌ها