ولایت تکوینی (Q846)

از شیعه دیتا
بالاترین مرحله ولایت که به معنای مسلط شدن بر جهان هستی، سرپرستی موجودات جهان و عهده‌دار شدن تدبیر امر آنها
  • ولایت ‌تکوینی
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
ولایت تکوینی
بالاترین مرحله ولایت که به معنای مسلط شدن بر جهان هستی، سرپرستی موجودات جهان و عهده‌دار شدن تدبیر امر آنها
  • ولایت ‌تکوینی

گزاره‌ها