جهاد دفاعی (Q8652)

از شیعه دیتا
یکی از اقسام جهاد و به معنای مبارزه با هر دشمنی (کافر یا مسلمان) است که قصد نابود کردن دینِ اسلام و یا تجاوز به سرزمین‌های اسلامی را داشته باشد.
  • دفاع جهادی
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
جهاد دفاعی
یکی از اقسام جهاد و به معنای مبارزه با هر دشمنی (کافر یا مسلمان) است که قصد نابود کردن دینِ اسلام و یا تجاوز به سرزمین‌های اسلامی را داشته باشد.
  • دفاع جهادی

گزاره‌ها