۶ ژانویه (Q8723)

از شیعه دیتا
روزهای ماه ژانویه از سال شمار میلادی
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۶ ژانویه
روزهای ماه ژانویه از سال شمار میلادی

    گزاره‌ها