حزب جمهوری اسلامی (Q8787)

از شیعه دیتا
حزب جمهوری اسلامی مهم‌ترین حزب در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود.
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
حزب جمهوری اسلامی
حزب جمهوری اسلامی مهم‌ترین حزب در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود.

    گزاره‌ها