زیج ایلخانی (کتاب) (Q9147)

از شیعه دیتا
اثری از خواجه نصیرالدین طوسی مربوط به قرن هفتم به زبان فارسی است که خواجه آن را با همکاری بعضی از دانشمندان در رصدخانه مراغه تحت سرپرستی هلاکوخان تهیه کرده است.
  • زیج ایلخانی
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
زیج ایلخانی (کتاب)
اثری از خواجه نصیرالدین طوسی مربوط به قرن هفتم به زبان فارسی است که خواجه آن را با همکاری بعضی از دانشمندان در رصدخانه مراغه تحت سرپرستی هلاکوخان تهیه کرده است.
  • زیج ایلخانی

گزاره‌ها