اصحاب یمین (Q942)

از شیعه دیتا
نیکوکاران در دنیا که در آخرت، نامه عملشان را با دست راست دریافت می‌کنند و جایگاهشان بهشت است
  • اصحاب المیمنه
  • اصحاب میمنه
  • اصحاب يمين
  • اصحاب الیمین
  • اصحاب يمین
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
اصحاب یمین
نیکوکاران در دنیا که در آخرت، نامه عملشان را با دست راست دریافت می‌کنند و جایگاهشان بهشت است
  • اصحاب المیمنه
  • اصحاب میمنه
  • اصحاب يمين
  • اصحاب الیمین
  • اصحاب يمین

گزاره‌ها