دودمان (P109)

از شیعه دیتا
دودمان، خاندان یا سلسله یک دنباله از افراد هستند که یک خانواده به حساب می‌آیند مانند خاندان طباطبایی یا قاجار یا برقعی.
  • خاندان
  • سلسله
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
دودمان
دودمان، خاندان یا سلسله یک دنباله از افراد هستند که یک خانواده به حساب می‌آیند مانند خاندان طباطبایی یا قاجار یا برقعی.
  • خاندان
  • سلسله

نوع داده

آیتم

گزاره‌ها