پیش از (P122)

از شیعه دیتا
نام آیتم یا اثر یا تاریخ بعدی
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
پیش از
نام آیتم یا اثر یا تاریخ بعدی

    نوع داده

    آیتم

    گزاره‌ها