رخداد (P123)

از شیعه دیتا
شامل هر اتفاق یا ماجرا یا حادثه‌؛ مثلاً رخدادهای انقلاب اسلامی ایران شامل سقوط نظام پهلوی، تشکیل حکومت اسلامی و... است.
  • اتفاقات
  • رخدادها
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
رخداد
شامل هر اتفاق یا ماجرا یا حادثه‌؛ مثلاً رخدادهای انقلاب اسلامی ایران شامل سقوط نظام پهلوی، تشکیل حکومت اسلامی و... است.
  • اتفاقات
  • رخدادها

نوع داده

آیتم

گزاره‌ها