بنیان‌گذار (P126)

از شیعه دیتا
یعنی مؤسس و کسی که پایه‌گذار یک تشکیلات اعم از حکومت و کسب و کار و... است.
  • بنیانگذار
  • بنیان گذار
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
بنیان‌گذار
یعنی مؤسس و کسی که پایه‌گذار یک تشکیلات اعم از حکومت و کسب و کار و... است.
  • بنیانگذار
  • بنیان گذار

نوع داده

آیتم

گزاره‌ها