زادگاه (P18)

از شیعه دیتا
جایی که فرد متولد شده است (ریزترین جای در دسترس را بنویسید مثلا شهر به جای کشور)
  • محل تولد
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
زادگاه
جایی که فرد متولد شده است (ریزترین جای در دسترس را بنویسید مثلا شهر به جای کشور)
  • محل تولد

نوع داده

آیتم

گزاره‌ها