دین (P31)

از شیعه دیتا
دین شخص (باید توسط خود وی یا منابع تاریخی گفته شده باشد و یا شواهد و قراین همچون دفن در قبرستان مسلمانان نشان دهد)
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
دین
دین شخص (باید توسط خود وی یا منابع تاریخی گفته شده باشد و یا شواهد و قراین همچون دفن در قبرستان مسلمانان نشان دهد)

    نوع داده

    آیتم

    گزاره‌ها