پیشه (P39)

از شیعه دیتا
پیشهٔ شخص
  • حرفه
  • شغل
  • کار
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
پیشه
پیشهٔ شخص
  • حرفه
  • شغل
  • کار

نوع داده

آیتم

گزاره‌ها