کنیه (P55)

از شیعه دیتا
کُنیه در فرهنگ عربی به آن دسته از نام‌هایی گفته می‌شود که با پیشوند «اب» یا «ابن» (در مردان) و «امّ» (در زنان) همراه باشد.
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
کنیه
کُنیه در فرهنگ عربی به آن دسته از نام‌هایی گفته می‌شود که با پیشوند «اب» یا «ابن» (در مردان) و «امّ» (در زنان) همراه باشد.

    نوع داده

    آیتم

    گزاره‌ها