محل درگذشت (P63)

از شیعه دیتا
باید تا حد امکان دقیق و ریزتر باشد (مثلا شهر درگذشت نه کشور درگذشت)
  • محل درگذشت
  • محل وفات
  • محل مرگ
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
محل درگذشت
باید تا حد امکان دقیق و ریزتر باشد (مثلا شهر درگذشت نه کشور درگذشت)
  • محل درگذشت
  • محل وفات
  • محل مرگ

نوع داده

آیتم

گزاره‌ها