اسلام (Q11)

از شیعه دیتا
دین مسلمانان بر پایه آموزه‌های حضرت محمد(ص)
  • الاسلام
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
اسلام
دین مسلمانان بر پایه آموزه‌های حضرت محمد(ص)
  • الاسلام

گزاره‌ها

الإسلام (عربی)
۰ ارجاع