جنسیت (P9)

از شیعه دیتا
باید یکی از این‌ها باشد: مذکر، مؤنث، یا بیناجنسی
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
جنسیت
باید یکی از این‌ها باشد: مذکر، مؤنث، یا بیناجنسی

    نوع داده

    آیتم

    گزاره‌ها