ساقی کوثر (Q1203)

از شیعه دیتا
از القاب علی بن ابی‌طالب(ع)، به معنای کسی که از حوض کوثر دیگران را سیراب می‌کند.
  • ساقی حوض کوثر
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
ساقی کوثر
از القاب علی بن ابی‌طالب(ع)، به معنای کسی که از حوض کوثر دیگران را سیراب می‌کند.
  • ساقی حوض کوثر

گزاره‌ها