تشیع در مسیر تاریخ (کتاب) (Q4024)

از شیعه دیتا
کتابی است درباره روند شکل‌‌گیری شیعه تا دوره امام صادق(ع) اثر سید حسین‌محمد جعفری به زبان انگلیسی.
  • تشیع در مسیر تاریخ
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
تشیع در مسیر تاریخ (کتاب)
کتابی است درباره روند شکل‌‌گیری شیعه تا دوره امام صادق(ع) اثر سید حسین‌محمد جعفری به زبان انگلیسی.
  • تشیع در مسیر تاریخ

گزاره‌ها