اعتکاف (Q521)

از شیعه دیتا
اقامت در مسجد برای مدتی مشخص (دست‌کم سه روز) همراه با روزه
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
اعتکاف
اقامت در مسجد برای مدتی مشخص (دست‌کم سه روز) همراه با روزه

    گزاره‌ها