نظام جمهوری اسلامی ایران (Q58)

از شیعه دیتا
نظام سیاسی با قالب جمهوری و محتوای اسلامی برآمده از پیروزی انقلاب اسلامی
  • جمهوری اسلامی ایران
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
نظام جمهوری اسلامی ایران
نظام سیاسی با قالب جمهوری و محتوای اسلامی برآمده از پیروزی انقلاب اسلامی
  • جمهوری اسلامی ایران

گزاره‌ها

نظام جمهوری اسلامی ایران (فارسی)
۰ ارجاع
۰ ارجاع
1979
۰ ارجاع