پیامبران (Q1343)

از شیعه دیتا
پیامبران یا انبیاء افرادی هستند که خدا از طریق آنها، انسان را به سوی خود دعوت می‌کند
  • پیامبر
  • انبیا
  • پیغمبران
  • رسولان
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
پیامبران
پیامبران یا انبیاء افرادی هستند که خدا از طریق آنها، انسان را به سوی خود دعوت می‌کند
  • پیامبر
  • انبیا
  • پیغمبران
  • رسولان

گزاره‌ها

۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع