عبدالله پسر رسول خدا (Q3018)

از شیعه دیتا
عبدالله پسر رسول خدا(ص) و خدیجه بود که در کودکی درگذشت
  • عبدالله فرزند پیامبر
  • عبدالله فرزند رسول خدا
  • عبدالله پسر پیامبر(ص)
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
عبدالله پسر رسول خدا
عبدالله پسر رسول خدا(ص) و خدیجه بود که در کودکی درگذشت
  • عبدالله فرزند پیامبر
  • عبدالله فرزند رسول خدا
  • عبدالله پسر پیامبر(ص)

گزاره‌ها