بجدل بن سلیم کلبی (Q1339)

از شیعه دیتا
از لشکریان عمر بن سعد در واقعه کربلا
  • بجدل بن سلیم
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
بجدل بن سلیم کلبی
از لشکریان عمر بن سعد در واقعه کربلا
  • بجدل بن سلیم

گزاره‌ها