نجمه مادر امام رضا(ع) (Q1464)

از شیعه دیتا
همسر امام کاظم(ع) و مادر امام رضا(ع) و فاطمه معصومه(س)
  • نجمه خاتون
  • مادر امام رضا
  • مادر امام هشتم
  • تکتم
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
نجمه مادر امام رضا(ع)
همسر امام کاظم(ع) و مادر امام رضا(ع) و فاطمه معصومه(س)
  • نجمه خاتون
  • مادر امام رضا
  • مادر امام هشتم
  • تکتم

گزاره‌ها

۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
نجمه‌خاتون
۰ ارجاع
سکن
۰ ارجاع
نوبیه
۰ ارجاع
سمانه
۰ ارجاع
تکتم
۰ ارجاع
خیزُران
۰ ارجاع
اَروی
۰ ارجاع
خَیزُران مَرسِیه
۰ ارجاع
شَقْرَاء نُوبِیه
۰ ارجاع