بشیر بن جذلم (Q3145)

از شیعه دیتا
از یاران امام سجاد(ع) و شاعران صدر اسلام. بشیر در بازگشت کاروان اسیران کربلا از شام به مدینه، به دستور امام سجاد(ع) قبل از کاروان به داخل شهر مدینه رفت و مردم را از رسیدن خاندان امام حسین(ع) باخبر ساخت.
  • بشر بن جذلم
  • بشیر بن حذلم
  • بشر بن حذلم
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
بشیر بن جذلم
از یاران امام سجاد(ع) و شاعران صدر اسلام. بشیر در بازگشت کاروان اسیران کربلا از شام به مدینه، به دستور امام سجاد(ع) قبل از کاروان به داخل شهر مدینه رفت و مردم را از رسیدن خاندان امام حسین(ع) باخبر ساخت.
  • بشر بن جذلم
  • بشیر بن حذلم
  • بشر بن حذلم

گزاره‌ها

۰ ارجاع
بشیر بن جذلم
۰ ارجاع
بشر بن جذلم
۰ ارجاع
بشر بن حذلم
۰ ارجاع
بشیر بن حذلم
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع