جعفر سبحانی (Q3205)

از شیعه دیتا
از مراجع تقلید شیعه و اساتید حوزه علمیه قم
  • آیت الله جعفر سبحانی
  • آیت الله شیخ جعفر سبحانی
  • شیخ جعفر سبحانی
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
جعفر سبحانی
از مراجع تقلید شیعه و اساتید حوزه علمیه قم
  • آیت الله جعفر سبحانی
  • آیت الله شیخ جعفر سبحانی
  • شیخ جعفر سبحانی

گزاره‌ها

جعفر سبحانی
۰ ارجاع
۰ ارجاع
1929
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
Q6171 (آیتم حذف‌شده)
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع