عبدالله بن عقبه غنوی (Q3784)

از شیعه دیتا
از سپاهیان عمر بن سعد در واقعه کربلا که ابوبکر بن حسن(ع) را به شهادت رساند.
  • عبدالله بن عقبه
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
عبدالله بن عقبه غنوی
از سپاهیان عمر بن سعد در واقعه کربلا که ابوبکر بن حسن(ع) را به شهادت رساند.
  • عبدالله بن عقبه

گزاره‌ها

۰ ارجاع
عبدالله بن عُقبه غَنَوی
۰ ارجاع
عبدُالله بن عُقبه غَنَوی (عربی)
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
قاتل ابوبکر بن حسن(ع)
۰ ارجاع
حضور در سپاه عمر بن سعد در کربلا
۰ ارجاع