عثمان بن سعید عمری (Q3809)

از شیعه دیتا
مشهور به اَبوعَمرو، اولین نایب خاص از نواب اربعه امام زمان(عج) در دوره غیبت صغری
  • نایب اول امام زمان
  • اولین نایب امام زمان
  • سفیر اول امام زمان
  • عثمان بن سعید
  • نائب اول امام زمان
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
عثمان بن سعید عمری
مشهور به اَبوعَمرو، اولین نایب خاص از نواب اربعه امام زمان(عج) در دوره غیبت صغری
  • نایب اول امام زمان
  • اولین نایب امام زمان
  • سفیر اول امام زمان
  • عثمان بن سعید
  • نائب اول امام زمان

گزاره‌ها

۰ ارجاع
عثمان بن سعید عمری
۰ ارجاع
اَبوعَمرو
۰ ارجاع
عَمْری
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
عمری
۰ ارجاع
سمان
۰ ارجاع
زیات
۰ ارجاع
عسکری
۰ ارجاع