عروة بن بطان ثعلبی (Q3815)

از شیعه دیتا
از لشکر عمر بن سعد در واقعه کربلا
  • عروه بن بطان تغلبی
  • عروه بن بطان
  • عروه بن بطان ثعلبی
  • عزرة بن بطان ثعلبی
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
عروة بن بطان ثعلبی
از لشکر عمر بن سعد در واقعه کربلا
  • عروه بن بطان تغلبی
  • عروه بن بطان
  • عروه بن بطان ثعلبی
  • عزرة بن بطان ثعلبی

گزاره‌ها

عروه بن بطان تغلبی
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
همکاری در شهادت سوید بن عمرو بن ابی مطاع
۰ ارجاع