اسید بن مالک حضرمی (Q2417)

از شیعه دیتا
از لشکریان عمر بن سعد در واقعه کربلا بود که روز عاشورا در غارت خیمه‌های امام حسین(ع) نقش داشت و پس از شهادت آن حضرت، با اسب بر بدن او تاخت.
  • اسید بن مالک
  • اسید حضرمی
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
اسید بن مالک حضرمی
از لشکریان عمر بن سعد در واقعه کربلا بود که روز عاشورا در غارت خیمه‌های امام حسین(ع) نقش داشت و پس از شهادت آن حضرت، با اسب بر بدن او تاخت.
  • اسید بن مالک
  • اسید حضرمی

گزاره‌ها

۰ ارجاع
685گرگوریان
۰ ارجاع
اسید بن مالک حضرمی
۰ ارجاع
۰ ارجاع