ابوطالب (Q504)

از شیعه دیتا
پدر امام علی(ع)، عموی پیامبر اسلام(ص)
  • ابو طالب
  • ابی طالب
  • ابیطالب
  • مؤمن آل قریش
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
ابوطالب
پدر امام علی(ع)، عموی پیامبر اسلام(ص)
  • ابو طالب
  • ابی طالب
  • ابیطالب
  • مؤمن آل قریش

گزاره‌ها