فاطمه بنت اسد (Q3943)

از شیعه دیتا
مادر امام علی(ع)، همسر ابوطالب و از زنانی که جزء اصحاب پیامبر(ص) به شمار می‌روند
  • فاطمة بنت اسد
  • فاطمه دختر اسد
  • فاطمه مادر امام علی
  • مادر امام علی
  • مادر حضرت علی
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
فاطمه بنت اسد
مادر امام علی(ع)، همسر ابوطالب و از زنانی که جزء اصحاب پیامبر(ص) به شمار می‌روند
  • فاطمة بنت اسد
  • فاطمه دختر اسد
  • فاطمه مادر امام علی
  • مادر امام علی
  • مادر حضرت علی

گزاره‌ها