عبدالله بن ابی حصین ازدی بجلی (Q1605)

از شیعه دیتا
از لشکریان عمر بن سعد در واقعه کربلا و از نیروهای تحت فرمان عمرو بن حجاج
  • عبدالله بن ابی‌حصین ازدی بجلی
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
عبدالله بن ابی حصین ازدی بجلی
از لشکریان عمر بن سعد در واقعه کربلا و از نیروهای تحت فرمان عمرو بن حجاج
  • عبدالله بن ابی‌حصین ازدی بجلی

گزاره‌ها

۰ ارجاع
۰ ارجاع
عبدالله بن ابی حصین ازدی بجلی
۰ ارجاع
عبدالله بن ابی‌حصین
۰ ارجاع
عبدالله بن حصین
۰ ارجاع
عبدالله بن حصن ازدی
۰ ارجاع
عبدالله بن اَبی حُصَین اَزدی بَجَلی (عربی)
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
عاملان کربلا
۰ ارجاع
حضور در سپاه عمر بن سعد
۰ ارجاع
بستن و منع آب از امام حسین(ع) و یارانش در واقعه کربلا
۰ ارجاع