ابوالعاص بن ربیع (Q2201)

از شیعه دیتا
با نام لَقیط بْن رَبیع نیز شناخته می‌شود، داماد پیامبر(ص)، خواهرزاده خدیجه و همسر زینب دختر رسول خدا بوده است.
  • ابو العاص بن ربیع
  • ابی العاص بن ربیع
  • ابو العاص
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
ابوالعاص بن ربیع
با نام لَقیط بْن رَبیع نیز شناخته می‌شود، داماد پیامبر(ص)، خواهرزاده خدیجه و همسر زینب دختر رسول خدا بوده است.
  • ابو العاص بن ربیع
  • ابی العاص بن ربیع
  • ابو العاص

گزاره‌ها