عبدالله بن موسی بن جعفر (Q3792)

از شیعه دیتا
معروف به عبدالله عَوكَلانی فرزند امام کاظم(ع)
  • عبدالله بن موسی کاظم
  • عبدالله عوکلانی
  • عبدالله العوکلانی
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
عبدالله بن موسی بن جعفر
معروف به عبدالله عَوكَلانی فرزند امام کاظم(ع)
  • عبدالله بن موسی کاظم
  • عبدالله عوکلانی
  • عبدالله العوکلانی

گزاره‌ها

۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
عبدالله بن موسی بن جعفر
۰ ارجاع
عبدالله عَوکَلانی
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
فرزند امام موسی کاظم(ع)
۰ ارجاع
برادر امام رضا(ع)
۰ ارجاع
محدثان شیعه
۰ ارجاع