۲۲ بهمن (Q6916)

از شیعه دیتا
۲۲ بهمن ۱۳۵۷ پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی
  • 22 بهمن
  • ۲۲ دلو
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
۲۲ بهمن
۲۲ بهمن ۱۳۵۷ پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی
  • 22 بهمن
  • ۲۲ دلو

گزاره‌ها